Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Navodila za urejanje spletišča MF: Tehnični urednik

Naloge tehničnega urednika spletišča MF

Skrbi za organizacijske in tehnične osnove za delo urednikov (pooblastila, obveščanje ipd.), za pomoč uporabnikom (pri objavi in ažuriranju vsebin) ter za preverjanje delovanja spletišča. Ne skrbi za objavljanje in ažuriranje vsebin na spletišču MF.

Kontakt: splet@mf.uni-lj.si

Sodelovanje s tajništvom MF

Tajništvo pošilja tehničnemu uredniku:

 • spremembe ključnih podatkov o organizacijskih enotah MF (naziv enote, predstojnik, naslov, e-naslov in tel. št. tajništva);
 • prošnje za tehnično pomoč pri ažuriranju vsebin;
 • pripombe in mnenja na razvite verzije videza spletišča in na vmesnik za vnašanje vsebin;
 • opise ugotovljenih napak.

 

1. delo z uporabniki spletišča

 • predstojnikom organizacijskih enot MF in prodekanom MF na njihovo zahtevo posreduje formular za pooblastilo urednikov;
 • v skladu s pooblastili urednikom dodeljuje ustrezne pravice v programski opremi spletišča MF;
 • skrbi za obveščanje urednikov po e-pošti;
 • nudi tehnično pomoč urednikom spletišča preko e-naslova: splet@mf.uni-lj.si;
 • nudi tehnično pomoč po telefonu in osebno na svojem delovnem mestu; izjemoma nudi pomoč tudi na lokaciji urednika.

2. skrb za ključne dokumente

 • dokumentacija spletišča MF: priročniki, navodila, tehnična/funkcionalna specifikacija, navodila za tehničnega urednika;
 • pravilnik o urejanju spletišča (ko bo sprejet).
 • priprava navodil za urednike OE in skrbnike strani predmetov: https://libguides.mf.uni-lj.si/spletisce-mf

3. preverjanje delovanja ključnih elementov spletišča MF

 • delovanje javno dostopnih vsebin spletišča MF (morebitne težave sporoča vzdrževalcu programske opreme);
 • mailing lista lokalnih urednikov in koordinatorjev IT (morebitne težave sporoča Računalniškemu informacijskemu središču).

4. ostalo

 • koordinacija razvoja in nadgradnje programa spletišča MF,
 • skrb za enakomerno porabo ur po pogodbi z vzdrževalcem spletišča MF,
 • vodenje evidence o lastni porabi ur in mesečno poročanje v pisni obliki,
 • spremljanje statistike uporabe spleta.