Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

NUK: Elektronski informacijski viri za pomoč pri študiju in raziskovalnem delu

Kratek opis tečaja: Na tečaju bomo predstavili, kako izberemo ustrezne vire za iskanje znanstvene in strokovne literature in kje lahko dostopamo do virov (Mrežnik). Predstavili bomo značilnosti virov ter osnovna orodja za iskanje: bibliografske zapise za publikacije, indekse, tezavre, iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, prikaz in izvoz rezultatov, iskalno zgodovino itd. Poudarek bo na licenčnih virih z elektronskimi revijami in knjigami, na kratko bomo predstavili tudi Akademsko digitalno zbirko. 

Več o izobraževanju...

NUK: Iskanje znanstvene literature s pomočjo portala mEga iskalnik NUK v Akademski digitalni zbirki (COBISS+)

Kratek opis tečaja: Na tečaju bomo predstavili funkcionalnosti mEga iskalnika NUK v Akademski digitalni zbirki na programski platformi COBISS+, kjer so implementirani specializirani univerzitetni portali. Predstavili bomo različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene posameznih iskalnih polj, uporabo fasetnega omejevanja, uporabo logičnih operatorjev, dostopnost do celotnega besedila in druge funkcionalnosti uporabniškega vmesnika. Iskanje bomo predstavili s primeri.

Več o izobraževanju...

NUK: Izobraževanje avtorjev za objavljanje v odprtem dostopu

Kratek opis tečaja: Na tečaju predstavimo novosti na področju odprtega dostopa, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, uveljavljanje ugodnosti za avtorje pri objavah, (pridobivanje APC vavčerjev), založniške politike in sporne založnike. 

Več o izobraževanju...

NUK: Uvod v iskanje in uporabo citatnih indeksov

Kratek opis tečaja: Na tečaju bomo predstavili citatne indekse, različne načine iskanja in uporabe. Poudarek bo na podatkovnih zbirkah Web of Science, Scopus in Google Scholar ter njihovih kazalnikih vplivnosti (faktor vpliva, SNIP, h-indeks itn.). Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. 

Več o izobraževanju...

NUK: Kako do knjižničnega gradiva in storitev Narodne in univerzitetne knjižnice

Kratek opis tečaja: Na tečaju bomo predstavili osnovne značilnosti knjižnične zbirke NUK, postavitev gradiva, različne vire za iskanje in naročanje gradiva (računalniški in listkovni katalogi), možnosti dostopa in uporabe gradiva ter podali pregled storitev NUK, ki so namenjene uporabnikom. Na kratko bomo predstavili tudi možnosti za uporabo elektronskih virov na daljavo (računalniški katalog NUK, Digitalna knjižnica Slovenije, Spletni arhiv, Mrežnik, Akademska digitalna zbirka). 

Več o izobraževanju...

NUK: Uporaba orodja za upravljanje bibliografskih referenc EndNote Online

Kratek opis tečaja: Predstavitev orodja za upravljanje bibliografskih referenc, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Ustvarili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS+ itn.). Reference bomo organizirali in urejali ter izdelali bibliografije (npr. sezname uporabljene literature). Seznanili se bomo s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila (Cite While you Write). Predstavili bomo tudi različne stile citiranja.

Več o izobraževanju...