Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje po elektronskih informacijskih virih: citatni indeksi

Kratek opis tečaja: Kaj so citatni indeksi in kako jih lahko uporabimo pri raziskovalnem delu; različni načini iskanja in dela s citatnimi indeksi. Zbirke citatnih indeksov Web of Science in SCOPUS ter možnosti, ki jih ponujajo. Drugi viri, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti. Podrobnejša predstavitev faktorja vpliva, možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, nekateri drugi kazalcih citiranosti (v JCR in drugje).

Več o izobraževanju...

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za učinkovito uporabo portala Digitalne knjižnice Slovenije

Kratek opis tečaja: Predstavitev portala Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si, ki omogoča enostaven dostop do slovenskega znanja in kulturnih zakladov ter prosto iskanje po virih in brezplačen dostop do digitalnih vsebin kjerkoli in kadarkoli. Na uporabnikovo namizje prinaša celotna besedila revij, časopisov, knjig in visokošolskih del ter slikovne vire. Glavnino vsebine predstavljajo starejša digitalizirana dela, ki so jim ugasnile avtorske pravice, najdemo tudi obsežno zbirko izvorno digitalnih del sodobnih avtorjev in znanstvenih založb, s katerimi imamo urejena avtorsko pravna razmerja. Tečaj zajema predstavitev delovanja portala, različnih vrst gradiva, ki jih vsebuje in praktičen prikaz načinov iskanja ter različnih poti do gradiv na portalu.

Več o izobraževanju...

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje po elektronskih informacijskih virih: e-članki in e-knjige

Kratek opis tečaja: Predstavitev dostopnih naročniških servisov z elektronskimi časopisi in knjigami, načinov iskanja prosto dostopnih naslovov. Ugotavljanje, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji – praktični primeri. Predstavitev različnih možnosti iskanja – po besedilu, vsebinskih oznakah itd. Predstavitev naslednjih skupin informacijskih virov: servisi z e-časopisi in servisi z e-knjigami ter odprti dostop.

Več o izobraževanju...

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za uporabo orodja za upravljanje bibliografskih referenc EndNote Online

Kratek opis tečaja: Na tečaju predstavimo spletno orodje EndNote Online, ki je namenjeno upravljanju z bibliografskimi referencami, ki jih uporabljamo za navajanje (citiranje) ob pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Na tečaju naredimo osebne račune, v katere uvažamo reference poiskane v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS/OPAC itn.). Reference organiziramo in urejamo, izdelamo bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanimo se s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila v Wordu (Cite While you Write). Seznanimo se z različnimi stili citiranja itn. Priporočeno je osnovno razumevanje angleščine, saj je vmesnik v celoti v angleškem jeziku.

Več o izobraževanju...

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje po elektronskih informacijskih virih: mEga iskalnik NUK in DiKUL

Kratek opis tečaja: Na tečaju predstavimo orodji za iskanje informacij mEga iskalniko NUK in DiKUL, ki delujeta na enaki platformi. Obe orodji omogočata uporabnikom knjižnic na enem mestu enostavno, hitro in pregledno iskanje podatkov in vsebin iz zbirk številnih ponudnikov in založnikov kot so: EBSCOHost (Academic Search Complete...); Elsevier (Science Direct); EMERALD; JSTOR; Oxford University Press (Oxford Journals Online); SAGE; Springer; Thomson Reuters (Web of Science); Wiley in mnogo drugih. Dostopni so tudi podatki in vsebine iz zbirk odprtega dostopa kot so: arXiv.org, OAIster, DOAJ. V mEga iskalnik NUK so vključeni tudi podatki iz kataloga NUK in dLib - Digitalne knjižnice Slovenije.

Več o izobraževanju...

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje informacij s pomočjo COBISS/OPAC

Kratek opis tečaja: Na tečaju predstavimo: lokalni katalog NUK in vzajemni katalog COBIB, različne načine iskanja s poudarkom na izbirnem načinu iskanja, izdelavo iskalnih zahtev, posamezna iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, naročanje gradiva, Mojo knjižnico, uporabo košarice, mobilno aplikacijo mCOBISS, izvoz zapisov itn.

Več o izobraževanju...

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje po elektronskih informacijskih virih: odprti dostop

Kratek opis tečaja: Na tečaju predstavimo definicije odprtega dostopa, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, založniške politike, kje najdemo objave v odprtem dostopu in smernice v Sloveniji.

Več o izobraževanju...

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje po elektronskih informacijskih virih: uvod v iskanja in iskalna orodja

Kratek opis tečaja: Kje in kako dostopamo do informacijskih virov, pogoji dostopa, izbor ustreznega vira za iskanje. Mrežnik – odskočna deska do virov. Skupne značilnosti informacijskih virov in osnovna orodja za iskanje. Pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporaba tezavra. Kdaj in kako uporabljamo logične operatorje oziroma operatorje bližine, prikaz in izvoz zadetkov, iskalna zgodovina itd. Uporaba iskalnih strategij pri iskanju na internetu, iskalnikih in meta iskalnikih; prednosti in omejitve iskalnikov, izbor ustreznega iskalnika za poizvedovanje.

Več o izobraževanju...

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje po elektronskih informacijskih virih: znanstvene bibliografije

Kratek opis tečaja: Značilnosti znanstvenih bibliografij, prikaz posebnosti iskanja in uporabo tezavra na praktičnih primerih. Na praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil.

Več o izobraževanju...