Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

FU: COBISS/OPAC in Digitalna knjižnica UL - podiplomski

Ime tečaja COBISS/OPAC in Digitalna knjižnica UL
Področje znanosti Družboslovje (FU)
Kratek opis tečaja
  • Predstavitev knjižnice, njenih storitev in informacijskih virov
  • tiskani in elektronski viri knjižnice
  • oddaljen dostop do informacijskih virov - DIKUL
  • iskanje knjižničnega gradiva v katalogu FU in COBIB
  • kritično vrednotenje revij in člankov (dejavnik vpliva)
  • iskanje člankov in knjig po različnih informacijskih virih (Science Direct, Ebsco, Jstor, WileyOnline itd.)
  • repozitorij UL
  • aplikacija mCOBISS
  • uporaba bralnikov
  • praktični primeri iskanja - vaje
Povezava na spletno stran z opisom tečaja Objava v eštudentu FU
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Tečaj je namenjen podiplomskim študentom v študijskih centrih.
Posebne zahteve Tečajniki potrebujejo gesla za dostop do DIKUL oziroma aplikacije »Moja knjižnica«.
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici na sedežu dislocirane enote oziroma študijskega centra.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb Objava v eštudentu FU.
Čas trajanja tečaja 3 šolske ure
Organizator tečaja Knjižnica Fakultete za upravo
Spletna stran knjižnice http://www.fu.uni-lj.si/knjiznica/
Kontakt za več informacij o tečaju natasa.svrznjak@fu.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih natasa.svrznjak@fu.uni-lj.si