Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

FU: COBISS/OPAC in Digitalna knjižnica UL - podiplomski

Ime tečaja COBISS/OPAC in Digitalna knjižnica UL
Področje znanosti Družboslovje (FU)
Kratek opis tečaja
  • Predstavitev knjižnice, njenih storitev in informacijskih virov
  • tiskani in elektronski viri knjižnice
  • oddaljen dostop do informacijskih virov - DIKUL
  • iskanje knjižničnega gradiva v katalogu FU in COBIB
  • kritično vrednotenje revij in člankov (dejavnik vpliva)
  • iskanje člankov in knjig po različnih informacijskih virih (Science Direct, Ebsco, Jstor, WileyOnline itd.)
  • repozitorij UL
  • aplikacija mCOBISS
  • uporaba bralnikov
  • praktični primeri iskanja - vaje
Povezava na spletno stran z opisom tečaja Objava v eštudentu FU
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Tečaj je namenjen podiplomskim študentom v študijskih centrih.
Posebne zahteve Tečajniki potrebujejo gesla za dostop do DIKUL oziroma aplikacije »Moja knjižnica«.
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici na sedežu dislocirane enote oziroma študijskega centra.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb Objava v eštudentu FU.
Čas trajanja tečaja 3 šolske ure
Organizator tečaja Knjižnica Fakultete za upravo
Spletna stran knjižnice http://www.fu.uni-lj.si/knjiznica/
Kontakt za več informacij o tečaju natasa.svrznjak@fu.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih natasa.svrznjak@fu.uni-lj.si