Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

FU: COBISS/OPAC in Digitalna knjižnica UL

Ime tečaja COBISS/OPAC in Digitalna knjižnica UL
Področje znanosti Družboslovje (FU)
Kratek opis tečaja
  • tiskani in elektronski viri knjižnice
  • oddaljen dostop do informacijskih virov - DIKUL
  • iskanje knjižničnega gradiva v katalogu FU in COBIB
  • kritično vrednotenje revij in člankov (dejavnik vpliva)
  • iskanje člankov in knjig po različnih informacijskih virih (Science Direct, Ebsco, Jstor, WileyOnline itd.)
  • repozitorij UL
  • aplikacija mCOBISS
  • uporaba bralnikov
  • praktični primeri iskanja - vaje
Povezava na spletno stran z opisom tečaja https://www.fu.uni-lj.si/knjiznica/izobrazevanja-v-knjiznici/
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Tečaj je namenjen vsem članom knjižnice.
Posebne zahteve Tečajniki potrebujejo gesla za dostop do DIKUL oziroma aplikacije »Moja knjižnica«.
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb Datumi so objavljeni 2x na leto: https://www.fu.uni-lj.si/knjiznica/izobrazevanja-v-knjiznici/ 
Čas trajanja tečaja 2 šolski uri
Organizator tečaja Knjižnica Fakultete za upravo
Spletna stran knjižnice http://www.fu.uni-lj.si/knjiznica/
Kontakt za več informacij o tečaju anita.lavrih@fu.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih anita.lavrih@fu.uni-lj.si