Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

nadaljevalni PubMED: Načela sistematičnega iskanja

Načela sistematičnega iskanja

Iskalni izrazi

  • Poiskati najboljše in najbolj relevantne izraze, ki pokrivajo različne vidike raziskovalnega problema
  • Poiskati najbolj relevantne koncepte, sinonime, podobne izraze, ožje/širše izraze, okrajšave, slovnične in jezikovne variacije

 Koncept Alzheimer disease (sorodne izraze poiščemo v Mesh; Entry terms: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68000544

Alzheimer Disease                https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/

Alzheimer Disease                        https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Alzheimer's Disease                        https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Senile Dementia                          https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Alzheimer Type Dementia                            https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Alzheimer Type Senile Dementia                       https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Alzheimer Syndrome                                      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Alzheimer Dementia                                    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Presenile Dementia                                  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

 

Uporaba Advanced Search 

[Mesh] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/

[tiab]  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Search

Actions

Details

Query

Results

#9

Search: "Presenile Dementia*"[tiab]

609

#8

Search: "Alzheimer Dementia*" [tiab]

712

#7

Search: "Alzheimer Syndrome*" [tiab]

17

#6

Search: "Alzheimer Type Senile Dementia*" [tiab]

23

#5

Search: "Alzheimer Type Dementia*" [tiab]

755

#4

Search: "Senile Dementia*" [tiab]

2,925

#3

Search: "Alzheimer's Disease*" [tiab]

122,961

#2

Search: "Alzheimer Disease*" [tiab]

17,873

#1

Search: "Alzheimer Disease"[Mesh]

95,208

Vaja v iskanju

Parkinson disease