Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

nadaljevalni PubMED: PICO metoda

PICO metoda

PICO metoda

 • Metoda za kvalitativno iskanje
 • Koncept za oblikovanje vprašanja, za katerega želimo dobiti odgovore v obliki referenc
 • NI Potrebno uporabiti vseh elementov (PICO), lahko samo PIO.   Pogosto vprašanje!!!!!

 

P – population/people/patient/problem

I – intervention(s)

C –  Comparison

O – Outcome

 

 

Tipi vprašanj:

 

 • Terapija (zdravila, operacije, sprememba življenjskega stila):

In patient with furunculosis (P), do prophylactic antibiotics (I) compare to no treatment (C), reduce the recurrence rate (O)?

 • Diagnoza (diagnostični test ali postopek):

In middle-aged men with suspected myocardial infarction (P), are serial 12-lead ECGs (I) compared with one initial 12-lead ECG (C) more accurate in diagnosing an acute myocardial infarction (O)?

 • Etiologija (intervencija ali izpostavljenost, vključuje tudi dolžino izpostavljenosti ali moč dejavnika tveganja:

Do adults (P) who bing drink  (I) compred to those who do not binge drink (C) have higher mortaliy rate (O)?

 • Prognoza (ponavadi čas):

In man that suffers hip fractures (P) within the year after injury (I)what is the relative risk of death (O)?

C: Comparison or control

Glede na:

 • terapijo: standardna, nestandardna, druga intervencijo, placebo

In patient with furunculosis, do prophylactic antibiotics compare to no treatment, reduce the recurrence rate?

 • diagnozo:  referenčni standard, gold standard za testiranje bolezni ali stanja

IIn middle-aged men with suspected myocardial infarction (P), are serial 12-lead ECGs (I) compared with one initial 12-lead ECG (C) more accurate in diagnosing an acute myocardial infarction (O)?

 • etiologijo: ponavadi ni, lahko le alternativa

Do adults who bing drinks compred to those who do not binge drink have higher mortaliy rate?

 • prognoza: ni

O: Outcome

 • terapija: mortality rate, pain, disability

In patient with furunculosis, do prophylactic antibiotics compare to no treatment, reduce the recurrence rate?

 • diagnoza: uporabnost testa, občutljiovost, specifičnost, razmerje obetov

In middle-aged men with suspected myocardial infarction (P), are serial 12-lead ECGs (I) compared with one initial 12-lead ECG (C) more accurate in diagnosing an acute myocardial infarction (O)?

 • prognoza: survival rate, mortality rate, stopnja bolezni ali napredka

In man that suffers hip fractures within the year after injury what is the relative risk of death?

 • etiologija: survival rate, mortality rate, stopnja bolezni ali napredka
 • Do adults who bing drinks compred to those who do not binge drink have higher mortaliy rate?