Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Zdravje za vse: Katalog poljudnih del

Zbirka Zdravje za vse je namenjena laikom kot dodaten vir zdravstvenih informacij.

Zdravje starostnikov

Revije

 • KAKOVOSTNA starost. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 1998-. ISSN 1408-869X. [COBISS.SI-ID 80120320

Knjige

 • GAWANDE, Atul: Being mortal : illness, medicine and what matters in the end / Atul Gawande. - London : Profile Books, cop. 2014. - 282 str. COBISS.SI-ID 3742996
 • KOGOJ, Aleš, VELIKONJA, Ingrid: Demenca. Novo mesto: Krka, 2016. 12 str., ilustr. V skrbi za vaše zdravje. [COBISS.SI-ID 286974976]

 • MILER, Alenka, IRŠIČ, Borut, BARBIČ, Viktorija. Aktivni in zdravi starejši : bodi aktiven! : priprava na aktivno staranje : kurikulum. Ravne na Koroškem: A. L. P. Peca, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (89 str.)), ilustr. ISBN 978-961-91549-1-5. https://www.alppeca.si/dokumenti/ProAge/Aktivni.pdf. [COBISS.SI-ID 303857664]

 • MURŠEC, Mojca: Alzheimerjeva demenca : odgovori na pogosta vprašanja v klinični praksi : za bolnike, njihove svojce in negovalce. Ljubljana: Pliva, 2018. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-91586-2-3. [COBISS.SI-ID 293433344]

 • PRAKTIČNI vodnik za upokojence : pravice, možnosti, priložnosti / [besedila Danijel Artiček ... [et al.] ; urednica Metka Starič ; [fotografije www.sxc.hu]. - Ljubljana : "Maks Viktor", 2007. - 189, [127] str. - (Zbirka Maks Viktor senior) COBISS.SI-ID 231874304

 •  RAK prostate / [avtorji Simona Borštnar ... [et al.] ; uredniki Simona Borštnar ... et al.]. - Ljubljana : Združenje urologov Slovenije : Onkološki inštitut, 2016. - 63 str. COBISS.SI-ID 283241984
 • TURK, Zmago: Gibanje je vir zdravja in zdravje je vir gibanja / avtor Zmago Turk. - [Maribor : Univerzitetni klinični center : Fakulteta za zdravstvene vede, 2008?]. - 42 str.
  COBISS.SI-ID 2855743
 • YOGANANDA, Paramahansa:  Kako poskrbimo za sijoče zdravje in vitalnost : druga knjiga iz zbirke Modrosti Paramhanse Yoganande : [edinstven pristop k vseživljenjski vitalnosti] / [prevod Kaja Regula]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2016. - 171 str. - (Zbirka Modrosti Paramhanse Yoganande ; knj. 2) COBISS.SI-ID 283521536