Skip to main content

Zdravje za vse: Katalog poljudnih del

Zbirka Zdravje za vse je namenjena laikom kot dodaten vir zdravstvenih informacij.

Poljudna dela CMK

Zbirka Poljudna dela CMK prinaša seznam knjig s poljudno vsebino, ki obravnavajo različna stanja in bolezni in so namenjene laikom.

Seznama eknjig in erevij sta urejena po medicinskih področjih, dodan je tudi A-Z seznam poljudnih revij. Pri vsaki knjigi ali reviji je navedenih le nekaj osnovnih podatkov. S klikom na identifikacijsko številko vsakega zapisa, ki je zapisana kot hiperpovezava, npr. COBISS.SI-ID 236679936, prikličete še dodatne informacije o želenem gradivu, ki je dostopno v sistemu COBISS.