Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Zdravje za vse: Katalog poljudnih del

Zbirka Zdravje za vse je namenjena laikom kot dodaten vir zdravstvenih informacij.

Bolezni prebavil

Revije

  • CELIAKIJA. Maribor: Slovensko društvo za celiakijo, 2002-. ISSN 1581-5307. [COBISS.SI-ID 121367808]

Knjige

  • ENDERS, Giulia: Čarobno črevesje : vse, kar morate vedeti o najbolj prezrtem organu / Giulia Enders ; ilustrirala Jill Enders ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 267 str. COBISS.SI-ID 282127104 
  • JELENKO, Urška, MLAKAR-MASTNAK, Denis: Prehrana pri kolostomi. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 15 str., ilustr. COBISS.SI-ID 292721920
  • MLAKAR-MASTNAK, Denis, JUSTIN, Eva: Prehrana po delni ali popolni odstranitvi želodca. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 17 str., ilustr. COBISS.SI-ID 292722176
  • PEKLAJ, Eva, AVRAMOVIĆ BRUMEN, Brigita: Prehrana za bolnike s težavami pri požiranju - disfagijo. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-04-8. COBISS.SI-ID 292187392
  • STOMA - nov začetek : učimo vas živeti s stomo : priročnik za paciente s stomo in zdravstvene delavce. 2. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije; Maribor: Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, 2017. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-93253-5-3. [COBISS.SI-ID 290396672]