Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Zdravje za vse: Katalog poljudnih del

Zbirka Zdravje za vse je namenjena laikom kot dodaten vir zdravstvenih informacij.

Bolezni prebavil

Revije

  • CELIAKIJA. Maribor: Slovensko društvo za celiakijo, 2002-. ISSN 1581-5307. [COBISS.SI-ID 121367808]

Knjige

  • ENDERS, Giulia: Čarobno črevesje : vse, kar morate vedeti o najbolj prezrtem organu / Giulia Enders ; ilustrirala Jill Enders ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 267 str. COBISS.SI-ID 282127104 
  • JELENKO, Urška, MLAKAR-MASTNAK, Denis: Prehrana pri kolostomi. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 15 str., ilustr. COBISS.SI-ID 292721920
  • MLAKAR-MASTNAK, Denis, JUSTIN, Eva: Prehrana po delni ali popolni odstranitvi želodca. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 17 str., ilustr. COBISS.SI-ID 292722176
  • PEKLAJ, Eva, AVRAMOVIĆ BRUMEN, Brigita: Prehrana za bolnike s težavami pri požiranju - disfagijo. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-04-8. COBISS.SI-ID 292187392
  • STOMA - nov začetek : učimo vas živeti s stomo : priročnik za paciente s stomo in zdravstvene delavce. 2. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije; Maribor: Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, 2017. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-93253-5-3. [COBISS.SI-ID 290396672]

  • VELIKONJA, Tine: Funkcionalne motnje prebavil : kako si pomagam? : [nova dognanja stroke] / Tine Velikonja ; [ilustracije Davor Grgičević, Tone Rojc ; slovar manj znanih izrazov in Kazalo pojmov Tatjana Kordiš]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 232 str. COBISS.SI-ID 229260288