Skip to main content

Sistematični pregledi: Sistematični pregledi dokazov

https://uni-lj.libapps.com/libguides/sistematicni-pregledi

SISTEMATIČNI PREGLEDI: SPLOŠNO

Sistemaitični pegled dokazov (systematic reviewing) v najširšem smislu opisuje dejanje združevanja in analiziranje obstoječih informacij z namenom, da bi izvedeli vse, kar je znanega o določeni temi in mogoče sprejeli odločitev

Članki s sintezo dokazov zbirajo rezultate študij iz recenzirane in sive literature z namenom, da vsebinsko odgovorijo na raziskovalno vprašanje. Za sintezo dokazov je značilen sistematični in pregleden (ponovljiv in opazen) pristop k oblikovanju vprašanj ter iskanju, ocenjevanju, sintetiziranju dokazov iz zbirke študij. Uporabljena metodologija (iskalni izrazi, viri, baze podatkov, merila za vključevanje/izključevanje) je natančno dokumentirana. Bistvo sistematičnih pregledov je, da so osnove za odločanje, saj temu pogoju lahko ustrezajo študije, ki so postavljene v okvir že  znanega. Sistematični pregledi omogočajo ponovljivost iskanja, olajšajo posodobitve  in pomagajo raziskovalcem, da se zavedajo morebitnih pristranskosti.                                      

Viri: http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU54.pdf
     

Sistematični pregledni članek