Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sistematični pregledi: Sistematični pregledi

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicni-pregledi

Uvod in kontakt

Podportal je namenjen pripravi sistematičnih pregledov (SR), kot tipu publikacije, ki je v piramidni lestvici dokazov najvišje rangiran. 

Sistematični pregledi so izčrpni pregledi literature, ki obravnavajo  jasno določeno raziskovalno vprašanje in uporabljajo  sistematično in eksplicitno metodologijo za identifikacijo, izbiro in kritično oceno vseh ustreznih študij ter za zbiranje in  analizo  podatkov s končno sintezo. S sintezo rezultatov več med seboj povezanih primarnih študij uporabljajo strategije, ki zmanjšujejo pristranost in naključne napake 


 

Kontakt:

Nana Turk 

e-mail: nana.turk@mf.uni-lj.si

Tel. št. 01 543 7747

Sistematični pregled: proces