Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sistematični: Evidence based medicine

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicno-iskanje-literature

Definicija

Z dokazi podprta medicina (angl. evidence based medicine EBM) je opredeljena kot dosledna uporaba trenutno veljavnih dokazov o pravilnosti vodenja/obravnavi bolnikov, ki se opirajo na izsledke klinični in epidemioloških študij.  

Komponente EBM

Definicija EBM vključuje tri temeljne komponente: 
Vir: https://med.fsu.edu/medicalInformatics/ebmTutorial
https://lgimages.s3.amazonaws.com/data/imagemanager/34918/medinfo_ebmtriadimage.jpg1 najboljše (zunanje) dokaze
2 individualno klinično znanje
3 preference pacientov.

Uporabni viri

Trip Database je zbirka kliničnih informacij z visokokakovostnimi raziskovalnimi dokazi za podporo kliničnega odločanja

DXplain   je   sistem za podporo odločanju pri razlagi klinčnih znakov bolezni in  ima  značilnosti  medicinskega elektronskega  učbenika in   referenčnega sistema

US NLM Clinicaltrials.gov je zbirka mednarodnih kliničnih študij.

Uporabne povezave

 

Drexel University Library. Kaj je EBM?  https://www.youtube.com/watch?v=LbyxznfV3lo

Psychopedia. Kaj je EBM in koraki EBM. https://www.physio-pedia.com/Evidence_Based_Practice_(EBP) 

Cochrane UK. Introduction to Evidence Based Medicine  (video, ki odgovarja, kaj je EBM in kakšen je pomen pri odločanju o zdravju, kako ugotoviti, da je zdravljenje učinkovito in varno) https://uk.cochrane.org/news/introduction-evidence-based-medicine

 

 

 

Proces EBM

EBM search process http://www.bumc.bu.edu/medlib/files/2018/06/ebmprocess.jpg

EBM search process https://guides.dml.georgetown.edu/ld.php?content_id=11647067

1 Postavitev vprašanja (Ask a question)

2 Dostop do literature (Access the research literature)

3 Evalvacija izbranih člankov (Appraise the research articles found)

4 Uporaba raziskav (Apply the research) 

5 Evalvacija uspešnosti in učinkovitosti navedenih korakov (Audit the outcomes)

Vrste študij

Meta-analiza združuje podatke iz raziskovalnih študij. Meta-analiza je statističen postopek, ki združuje ugotovitve posameznih študij. 

Sistematični pregledni članek je tip pregleda literature, ki uporabljajo sistematične metode za zbiranje podatkov, kritično presojo in sintezo dokazov (kvantitativni pristop) oz. interpretacijo ugotovitev (kvalitativni pristop).

Randomizirani klinični poskus je tip originalne eksperimentalne študije, pri kateri uporabljajo naključno slepo vzorčenje in testirajo učinkovitost terapije.

Kohortne študije so opazovalne študije, pri katerih najprej izberemo določeno populacijo, kohorto, t.j. izbrana skupina oseb, za katere je značilno, da lahko doživljajo neko skupno izkušnjo (npr. izpostavljenost domnevnemu dejavniku tveganja) . Nato moramo pridobiti ustrezno informacijo, s katero bomo določili, kateri člani kohorte so izpostavljeni faktorju, katerega preiskujemo. Kohorto spremljamo določen čas, nato pa primerjamo incidenco izpostavljene skupine z incidenco neizpostavljene skupine.

 

VIri: https://flinders.libguides.com/c.php?g=203799&p=1719018