Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

Centralna medicinska knjižnica

Centralna medicinska knjižnica Medicinske fakultete je največja in najbogatejša knjižnica za področje biomedicine v Sloveniji. Zagotavlja dostop do kakovostnih informacijskih virov za vsa področja klinične medicine in temeljnih ved. CMK nudi kakovostno informacijsko podporo študentom in zaposlenim na Medicinski fakulteti ter raziskovalcem in zdravstvenim delavcem v slovenskem prostoru. Več o knjižnici...

Knjižnica organizira naslednja izobraževanja:

Knjižnica Fakultete za upravo

Knjižnica Fakultete za upravo je visokošolska knjižnica in specializirani informacijsko dokumentacijski center za področje javne uprave. Poslanstvo knjižnice je, da kot visokošolska knjižnica zagotavlja informacijske in knjižnične storitve s področij javne uprave, javnega sektorja, prava, ekonomije itd. študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani. Več o knjižnici...

Narodna in univerzitetna knjižnica

Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja

ODKJG je k uporabnikom usmerjena knjižnica, ki knjižnično zbirko, storitve in prostor prilagaja njihovim potrebam. Zagotavlja obsežno in kvalitetno zbirko tiskanih in elektronskih družboslovnih virov, podpira in pospešuje vseživljenjsko učenje ter stalno analizira in ocenjuje uspešnost in učinkovitost svojega dela. Več o knjižnici...

Knjižnica organizira naslednja izobraževanja: